KAYIT HAKKI KAZANAN ADAYLARIN DİKKATİNE

 1. Fakültemize kayıt hakkı kazanan adaylar, kayıt için başvurularını şahsen ya da yasal temsilcileri veya noter onaylı özel vekâletname ile yetkilendirilmiş temsilcileri aracılığıyla yaparlar.
 2. Eksik veya yeterli olmayan belgelerle kayıt yapılmaz.
 3. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin, adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır. Kayıt sırasında öğrencinin yazılı olarak beyan ettiği adres, tebligat adresidir.
 4. Kesin kayıt yaptıran öğrencilerin sunduğu belge ve bilgilerin doğru olmadığının anlaşılması halinde, ilgili yönetim kurulu tarafından kayıtları iptal edilir. Söz konusu şahıslara verilen diploma dâhil tüm belgeler iptal edilerek haklarında gerekli yasal işlem yapılır.

 KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

 1. Adayın YKS Sonuç Belgesi;
 2. Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı ve fotokopisi ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi ve fotokopisi (Başarı belgesi veya öğrenci belgesi gibi belgeler mezuniyet belgesi yerine kullanılmaz);
 3. Nüfus cüzdanının aslı ve 1 adet fotokopisi;
 4. İkametgâhı ile ilgili beyanı;
 5. Son altı (6) ay içinde tam teşekküllü bir hastaneden alınmış Heyet Raporu*
  *Kayıt esnasında tam teşekküllü hastanelerden alınacak heyet raporunun yetişmemesi halinde, kayıt tarihinden itibaren, aday 1 hafta içinde raporunu teslim etmek zorundadır.
 6. Engelli Adaylar için Resmi kurumlardan alınmış Engelli Sağlık Kurulu Raporu

 KAYIT TARİHLERİ

 1. Asıl Adaylar İçin: 19-23 Ağustos 2019
  Kayıt hakkı kazanan ancak, belirlenen tarihlerde mesai saatleri içinde kayıt işlemlerini yaptırmayan aday sayısı kadar yedek aday kayıt hakkı kazanır. Ancak, aşağıda belirlenen süreler içinde kaydını yaptırmayan yedek adaylar da kayıt haklarını kaybeder.
 2. Yedek Adaylar İçin: 26-29 Ağustos 2019
  Yedek adayların kesin kayıt tarihinden sonra boş kontenjan kalması durumunda Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile yedek listeden tekrar öğrenci ilan edilerek kayıt hakkı verilir.

   Yedek adayların Akdeniz Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi web sayfasından yerleştirme durumlarını takip etmeleri gerekmektedir.

   2019 Özel yetenek sınavında kullanılan tüm hesaplamalar; ÖSYM’nin kılavuzunda yer alan formüllere göre hesaplanmıştır.

 ÖNEMLİ

  Kayıt işlemlerini tamamlayan öğrencilerimiz, Üniversitemiz 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Akademik Takvimine göre hareket etmelidirler.

  ÖZEL YETENEK SINAVI DEĞERLENİRME SONUCUNDA, HER ADAY YALNIZ 1 ASİL LİSTEDE VE/VEYA 1’DEN FAZLA YEDEK LİSTEDE YER ALABİLİR.

Cinsiyet seçiniz:
Sıra Aday No Ad Soyad Yerleştirme Puanı Durum